top of page

The Simmons Law Firm

Personskade
Arbejdsret

San Francisco Bay Area

Court_edited.jpg
Court House
Anchor 1

Personskade

Simmons Firmaet har over 30 års erfaring i personskader fra katastrofe, arbejdsskader, traffikulykker og uretmaessig død som resultat af

 • Brand og eksplosioner

 • Bil, bus, limousine uheld

 • Varmluftballon ulykker

 • Snuble of fald

 • Konstruktions ulykker

 • Fodgænger ulykker

 • Uforsikret og underforsikret, forsikring, erstatning 

Balloon.jpg
Anchor 2

Arbejdsret

 

    The Simmons Law Firm tilbyder også juridisk
     repræsentation i

 • Forskelsbehandling i beskæftigelse

 • Uretmæssig opsigelse

 • Træning i seksuel chikane

 • Løn og time krav

 • Arbejdsgiver Policies & Procedures

 • EEOC and DFEH undersøgelser

 • Family Medical Leave Act (FMLA)

Employment.Law.016.jpg
Anchor 3

Eksempler på Sager

PropaneFire.jpg
EmploymentLaw2.jpeg

Personlig Skade

Arbejdsret

Anchor 4

Snuble og Fald –​

 • Sag mod byen Oakland og andre involverede parter angående uagtsomt vedligeholdt fortov som forårsagede et fald og et brudt lårben.
   

Fodgaenger –

 • 20 år gammel gymnasieelev blev ramt i en fodgænger overgang I Concord og led mange knogle brud.

Motorcykel –

 • En klient blev permanent handikappet efter han blev ramt I et vejkryds på grund af misvisende by skiltning som fåresagede farlige forhold på offentlig ejendom.
   

Automobile –

 • Automobile kollision forårsaget af beruset chauffør som resulterede I alvorlige kvæstelser og permanente ar for klienten.
   

Uforsikret Bilist 

 • Stor lastbils dæk paa Highway 37 stryrtede igennem forruden af klients bil hvilket resulterede in langtvarrigt hospital ophold.

Varmluftsbalon –

 • Uagtsom vedligeholdelse og operation af varmluftsbalon forårsagede ballon til at falde hurtigt ned og forårsage skader for Europæiske turister.

Diskrimination –

 • En skoleadministrator var udsat for alder og køns discrimination I hænderne på en nyansat Superintendent af skoler.
   

Seksual Chikane / Repressalier (Hævn)

 • En kvindelig komputer ingeniør i Silicon Valley var udsat for seksuel chikane og var nedrykket som  gengæld (hævn)  af ny regional leder på trods af 17 års beskæftigelse.
   

Alders Diskrimination –

 • En nyansat akademisk dekan nedtrykkede en universitetsprofessor uden grund og i strid med professorens ansættelseskontrakt.

Fratrædelsesaftaler –

 • Talløse fratrædelses godtgørelses aftaler forhandlet for mellem- og øverste ledere, paa trods af (ansvarsfrasrivelser) in medarbejderhåndbøgerne.
   

Løn og Time Høringer - 

 • Forsvareded succesfuldt en San Francisco restaurant i Arbejdskommissionær høring imod ubegrundet krav om ubetalt overarbejde.
   

Ansættelsesaftaler –

 • Tallrige ansættelsesaftaler forberedt for små firmaer på deres ledende medarbejderes vegne.   

Om Mig

DennisNewest2.png

Jeg er en advokat i privat praksis og jeg styrer/leder et lille boutique firma som specialiserer i
personlig skade og arbejdsret. Jeg har opnået et ry for min evne til at opbygge produktive relationer med mine klienter og at forhandle dygtigt/godt paa deres vegne. Jeg sætter høje forventninger af mig selv for at kunne opnå de bedste resultater i hvert eneste sag uanset forhindringer. (Flittig) forberedelse, tidlig anerkendelse af min klients centrale bekymringer, og evnen til at tænke ”ud af boksen” er mine vejledende principper/ retningslinier.

Du arbejder direkte med mig fra start til slut i modsætning til mange større firmaer hvor mange aspekter af din sag bliver henvist til uerfaren personale. Min repræsentation er bygget på tillid, upåklagelig etik, minutiøs opmærksomhed til detaljer (detaljeorienteret), og forklaring af komplekse juridiske problemer på en forstålig måde.

Jeg har licens til at praktisere jura in Kalifornien hvor jeg har repræsenteret klienter i over 30 amter spændende fra San Diego to Eureka  i juryforsøg, mæglinger, voldgifter og administrative høringer. Jeg har også praktiseret ekstentivt i føderal domstol og jeg har licens til at praktisere jura i det (nienede ) Ninth Circuit Court (appelretten) og USA’s byret (Northern, Central, and Southern District).

DennisNapa.jpg
Anchor 5
Dennis E. Simmons

dsimmons@simmons-lawfirm.com

101 Lucas Valley Rd., Suite 269

San Rafael, CA 94903

(415) 479 1704

Kontakt Mig Idag

Tak for Beskeden!

Anchor 6
bottom of page